به دینما خوش آمدید
دینما (دینـ+ـنما) نخستین مجله الکترونیکی در حوزه تخصصی دین و رسانه است که توسط تَشکّل فرهنگی پژوهشی دین و رسانه طراحی شده و اداره می‌شود.

چرا سواد رسانه؟!

نوشتاري كوتاه درباره اهميت مقوله سواد رسانه

بنظر شما چرا در عصر حاضر با توجه به پویش بزرگ دنیای رسانه در جوامع ما مساله «سواد رسانه» مطرح نمی شود؟؟
دلایل عدم توجه به این موضوع چیست؟

چرایی «سواد رسانه» به قلم سلیمان الطعانی
ترجمه اختصاصی دینما (محمدحسین صرفی پور):

بنظر شما چرا در عصر حاضر با توجه به پویش بزرگ دنیای رسانه در جوامع ما مساله «سواد رسانه» مطرح نمی شود؟؟
دلایل عدم توجه به این موضوع چیست؟
امروزه ما بیش از هر زمان دیگر به فهم و فراگیری فرهنگ رسانه ای نیازمندیم؛ به چگونگی کارکردن رسانه ها و فهمِ قدرت و تاثیر آنها ، فهمِ زبانِ صدا و تصویر و …

 دانشمندان علم رسانه معتقدند:  لزوما بکارگیری رسانه ها و شبکه های اجتماعی و برنامه های مختلف به معنای وجود فرهنگ رسانه ای بین افراد جامعه نیست؛ فرهنگی که به آنها چگونه خواندن، چگونه دیدن و چگونه شنیدن را یاد می دهد، از ایدئولوژی پشت پرده ی رسانه ها پرده برداری میکند، اهداف تبلیغاتی، اقتصادی و سیاسی رسانه ها را ارزیابی می کند و جلوی آسیب دیدن مصرف کنندگان این رسانه ها از آثار پنهان و مضر این رسانه ها را می گیرد.
همچنین اینکه اشخاصی قدرت مدیریت رسانه ها را دارند و یا مشارکت افراد جامعه در گفتگو های اجتماعی ملی و جهانی که در آن میتوانند نظرات خود را بیان کنند و از اعتقادات خود دفاع کنند به معنای داشتن سواد و هوش اداره کردن رسانه و استفاده از رسانه نیست.

بنابر این چرا باید سواد رسانه ای داشت؟

ناهماهنگی و هرج و مرج اطلاعاتی افراد جامعه بخصوص آحاد جوانان را به سوی عدم اطلاع درست و عدم دخالت آنها در مسائل اساسی جامعه کشانده و سبب ناتوانی آنها در بیان نظرات درست و واقع گرایانه شده ، در حالی که اینها یکی از بزرگترین اقشار مصرف کننده محتوای رسانه ای اند.

بی سوادی رسانه ای گسترده جوامع را مجبور ساخت تا در پاسخ به افزایش روز افزون مصرف رسانه ای در عصر حاضر و رشد صنعت رسانه و اهمیت پیدا کردن معلومات رسانه ای و جریان یافتن رسانه در طول ساعات شبانه روز ایده «سواد رسانه ای» را یک ضرورت و هدف فوری بدانند چرا که امروزه با روند فعلی تحولات تکنولوژی تعامل شهروندان – با توجه به نیاز آنها به دقت به توصیه ها – محال به نظر می رسد.

این ایده _ سواد رسانه ای _ ضرورت دارد چرا که به شکل بی سابقه ای اخبار بزرگ منتشر می شود و برنامه های اجتماعی بزرگی که افراد کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار می دهند؛ برنامه هایی که تاثیرات مشخصی بنا بر آگاهی افراد خصوصا افرادی که قادر به تحلیل پشت پرده ی نشر این مطالب نیستند میگذارند.

این ایده ضرورت دارد چرا که افراد را آموزش می دهد و به آنها مهارت و قدرت بیان چشم اندازهای انتقادی خود را توسط این برنامه های اجتماعی می دهد و آنها را به نقد کردن تشویق می کند و به آنها کمک میکند تا فرق بین حقیقت و غلط را تشخیص دهند و به آنان کمک می کند تا شخصیتی مستقل ، گیرنده و فعال دارای قدرت ارزیابی برای خود تشکیل دهند.

این ایده ضرورت دارد چرا که وسایل رسانه ای به تحلیل های درست نیازمندند و نه ارائه موضوعات از همه مناظر – چه درست و چه غلط – و آن چیزی که به سواد رسانه ای در بین افراد جامعه کمک می کند خود سواد رسانه ای است.

ضرورت داشتن سواد رسانه ای یعنی داشتن تلقی درست و تحلیل و نقد درست ازمطالب رسانه ای بدون تحت تاثیر مطلب واقع شدن ؛ اصطلاح «سواد رسانه ای» همین مفهوم ، قوانین و وسایل رسیدن به آن را شامل می شود و همه افراد جامعه را در بر میگیرد و بر اهمیت تفکر انتقادی و توانمند سازی هوشمند شهروندان تمرکز دارد.

سواد رسانه ای ضرورت دارد چرا که امروزه شهروندان در زندگی هوشمند خود با چالش های مختلفی روبرو میشوند و سواد رسانه ای با قرار دادن اصول و ضوابطی در اختیار افراد به آنها کمک می کند تا به مطالبی که منبع مشخصی ندارند پاسخ دهند و از رسانه های دارای اغراض خاص حمایت نکنند.

از دانشکده های رسانه در دانشگاه ها خواسته شده تا یک فضای آگاهی از رسانه با موضوع سواد رسانه ای و ضرورت آن تشکیل و به آن اهمیت داده شود و به دانشجویان برای بررسی آنچه که از رسانه ها بطور صحیح بدست می آید امکان و وسیله داده شود؛ تا بتوانند اخبار جعلی و شایعات را از بین ببرند و دانش را در جنبه های تحلیلی و انتقادی در متن های رسانه ها افزایش دهند و به آنها بطور غیر مستقیم آموزش هایی داده شود تا با ایدئولوژی فساد ، حرص ، آز و نفرت مقابله کنند و اصول عدالت اجتماعی را گسترش دهند.

پس اگر در گذشته منظور ما از سواد ، خواندن و نوشتن بود اما امروز ما طعمه ی بزرگترین اتفاق رخ داده برای جان ها و اندیشه ها که عبارت است از سواد رسانه ای شده ایم و وظیفه ماست که همگی با آن مواجه شویم و معنای آن را بفهمیم ، محتوای آن را بشناسیم و میزان خطرات آن را بفهمیم./

منبع اصلی نوشتار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.