به دینما خوش آمدید
دینما (دینـ+ـنما) نخستین مجله الکترونیکی در حوزه تخصصی دین و رسانه است که توسط تَشکّل فرهنگی پژوهشی دین و رسانه طراحی شده و اداره می‌شود.

معرفی بازی زورخانه

یک بازی امتیازی ریتمیک که از روی ورزش باستانی زورخانه‌ای ساخته شده است.بازیکن می‌بایست در هر مرحله وقتی میل‌ها به وسط صفحه می‌رسند کلیک کند. در صورتی که چند خطا…