به دینما خوش آمدید
دینما (دینـ+ـنما) نخستین مجله الکترونیکی در حوزه تخصصی دین و رسانه است که توسط تَشکّل فرهنگی پژوهشی دین و رسانه طراحی شده و اداره می‌شود.
مرور برچسب

اخبار

«دین و رسانه»

کتاب «دین و رسانه»، نوشته جمعی از نویسندگان مطرح حوزه دین و رسانه است و خوانندگانش را به صورت علمی با مباحث دین و رسانه آشنا می‌کند.