به دینما خوش آمدید
دینما (دینـ+ـنما) نخستین مجله الکترونیکی در حوزه تخصصی دین و رسانه است که توسط تَشکّل فرهنگی پژوهشی دین و رسانه طراحی شده و اداره می‌شود.
مرور برچسب

رسانه

فاصله میان شاعر و مخاطب

سرودن شعر امری دشوارست؛ و سرایش شعر طنز، که مخاطب اصلی آن مردمند، بسیار دشوارتر است. طنزسرایی، از نمونه شیوه های بیانی بسیار دشوارست که شاعر باید اعتراض را با…

امید و امیدآفرینی در رسانه

اگر مطلبی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود امید بخش باشد و سابقه ذهنی مخاطب هم به آن اجازه بدهد که پیام رسانه را باور کند طبعاً امید و خوش بینی در جامعه گسترش می…