به دینما خوش آمدید
دینما (دینـ+ـنما) نخستین مجله الکترونیکی در حوزه تخصصی دین و رسانه است که توسط تَشکّل فرهنگی پژوهشی دین و رسانه طراحی شده و اداره می‌شود.
مرور برچسب

vod

کوشکی: ارشاد مقصر بی هنجاری VOD هاست/ فاجعه بارترین محصولات به لحاظ هنری و اخلاقی در این شرکت ها…

محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه تهران درباره عدم نظارت بر محتوای تولید شده در «وی او دی ها» مقصر را وزارت ارشاد می داند که نتیجه این دعوای زرگری بین ارشاد و صدا و…